0914.234.229
Giỏ hàng

Đóng gói theo yêu cầu

Chúng tôi quan niệm việc đóng gói sản phẩm là một nghệ thuật

Sản phẩm an toàn.

Thiết kế sáng tạo.

Thể hiện đặc trưng riêng.

Thân thiện với môi trường.

Để tạo ra các mẫu đóng gói thực sự hấp dẫn, chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố

Hình dạng của sản phẩm.

Vật liệu được sử dụng.

Mục tiêu cần đạt được.

Phông chữ và thông điệp chính cần truyền thông.

Biểu tượng và màu sắc hình ảnh cần quảng bá.

Phong cách đồ họa dựa trên hình ảnh logo, thương hiệu.