0914.234.229
Giỏ hàng

Nắp chảo sứ

NẮP chảo sứ sâu lòng phi 29cm
Nắp chảo sứ tròn phi 27cm
NẮP chảo sứ tròn phi 33cm